תמ"א 38/1

תמ"א 38/1

ניסיונו הרב של משרדנו בייצוג מאות בעלי דירות בפרויקטים של תמ”א 38 ופינוי בינוי, ותהליך העבודה המובנה, מקוצר התהליך משמעותית ביחס לתהליכים מקבילים וכולל הקפדה על שקיפות, זמינות ומתן יחס אישי לכל בעל דירה באופן אישי עד להבנה מלאה של האיזון הנכון הדרוש בין תנאי הקרקע והצרכים והרצונות של בעלי הדירות. המיומנות והוותק של משרדנו בתחום ההתחדשות העירונית מהווים תשתית נוחה ופוריה ליכולת לנהל מו”מ בפרק זמן סדור וקצר יחסית ותורמים למיקסום תנאי העסקה ומציאת פתרונות בזמן אמת.

בעלי הדירות המיוצגים ע”י משרדנו נהנים בין השאר מההגנות הבאות:

 • בפרויקטים של התחדשות עירונית מטפלות השותפות הבכירות במשרד, לצד צוות מקצועי המותאם באופיו והיקפו לכל סוג פרויקט.
 • שיטת הניהול הייחודית של משרדנו מותאמת להיקף הפרויקט ואופיו מאפשרת למשרדנו לשמור לאורך כל התהליך על מעורבות מתמדת ושליטה מלאה של בעלי הדירות ונציגיהם בתהליך, תוך יעוץ והכוונה מתמידים.
 • סיוע לבעלי הדירות כבר בשלבים הראשונים להתגבש כקבוצה ולבחון את התמורות להן הם זכאים במסגרת “גבולות הגזרה” של הפרויקט. גיבוש וכינוס אסיפות בעלי הדירות, מינוי נציגות נבחרת בהתאם להרכב ולצורך הדרושים בפרויקט מעת לעת.
 • עריכת מכרז יזמים במסגרתו מבוצעת פנייה מסודרת ואחידה למספר יזמים בעלי ניסיון וותק בתחום לקבלת הצעות לביצוע הפרויקט ובהתאם לדרישות שגובשו יחד עם בעלי הדירות בפרויקט.
 • ניהול משא ומתן מקצועי המושתת על ניסיוננו בתחום מול היזם הנבחר על ידי הדיירים וחלופת טיוטות ההסכם עד להגעה לנוסח המקובל על בעלי הדירות והיזם. ההסכם כולל בתוכו ראשי פרקים המהותיים לבעלי הדירות וביניהם התחייבויות היזם כלפי הדיירים, התמורות להן זכאים הדיירים, הגדרה נכונה של הממכר- זכויות הבניה הנמכרות, תנאים מתלים, לוחות הזמנים, ביטחונות וערבויות, הגבלות וקביעת הפרות ההסכם.
 • משרדנו מלווה את כל שלבי התכנון והבניה ומפקח על עמידתו השוטפת של היזם בהתחייבויותיו.
 • משרדנו מלווה את ההליך התכנוני, לרבות הליך קבלת היתר הבנייה וייצוג הדיירים בשלב ההתנגדויות ככל ויידרשו לכך.
 • פינוי הדירות ומציאת דירות חלופיות לתקופת הפינוי הינם תחת פיקוח ובקרה של עורכי הדין במשרדנו וכנגד קבלת ערבויות מתאימות ותשלומי שכר דירה בתקופת ביצוע הפרויקט אשר מופקדים מראש.
 • בחינת הבטוחות הנמסרות לבעלי הדירות והליווי הבנקאי לפרויקט, לרבות ניהול משא ומתן על מסמכי הליווי הבנקאי, הסדרת השעבודים לבנק וסגירה הרמטית לתנאי שעבוד הקרקע, בדיקת מסמכי השעבוד עליהם יחתמו הדיירים וכיו”צב.
 • משרדנו מעניק ללקוחותינו בפרויקטים של תמ”א 38 ופינוי בינוי ליווי וייעוץ משפטי שוטפים וארוכי טווח וזאת עד לקבלת החזקה בדירה החדשה.
 • מחלקת הרישומים של משרדנו, המתמחה בתיקון צו רישום הבית המשותף בתמ”א 38 וברישום הבית במסגרת עסקאות פיני ובינוי מצויה בהשקה מתמדת למחלקת תמ”א 38 ופינוי בינוי ומהווה ביטחון, בקרה והשגחה מתמידים על רישום זכויות בעלי הדירות בלשכות המקרקעין והסדרת רישום הבית המשותף בתצורתו החדשה.

חיפוש באתר

צור קשר

המשרד בפייסבוק

מאמרים וכתבות - תמ"א 38